Digital marknadsföring blir personligare

Digital kommunikation är något de allra flesta ägnar sig åt varje dag på ett eller annat sätt. De flesta väljer exempelvis att läsa digital tidningar istället för papperstidningar. Många tar också emot marknadsföring som riktar sig till dem personligen och det går inte att komma ifrån vikten av att företag förstår sina kunder. De klassiska…