Därifrån kommer nyheterna

De allra flesta kommer dagligen i kontakt med nyheter av olika slag. Det kan handla om en nyhetsartikel i en gratistidning, ett radioinslag som hörs på bussen eller en nyhetsklipp på tv eller internet. Oavsett var och hur nyheterna konsumeras har de alltid producerats någonstans. Många som dagligen läser artiklar i en papperstidning eller på…