Vikten av att följa med i nyheter

Det finns flera anledningar att både som företagare och privatperson följa med i nyheter. Det är viktigt, både för dig som privatperson, men också för det svenska samhället och omvärlden, att vanliga människor vet vad som händer. Följa med i nyheter – som företagare Det är många företagare som följer sin egen bransch slaviskt. Vi…