Därifrån kommer nyheterna

De allra flesta kommer dagligen i kontakt med nyheter av olika slag. Det kan handla om en nyhetsartikel i en gratistidning, ett radioinslag som hörs på bussen eller en nyhetsklipp på tv eller internet. Oavsett var och hur nyheterna konsumeras har de alltid producerats någonstans. Många som dagligen läser artiklar i en papperstidning eller på…

Vikten av att följa med i nyheter

Det finns flera anledningar att både som företagare och privatperson följa med i nyheter. Det är viktigt, både för dig som privatperson, men också för det svenska samhället och omvärlden, att vanliga människor vet vad som händer. Följa med i nyheter – som företagare Det är många företagare som följer sin egen bransch slaviskt. Vi…